Rekrutacja 2020/2021


UWAGA RODZICU!!!

Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r.

1.Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową na adres przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Adresy e-mail placówek  znajdują się w ofercie każdego przedszkola/szkoły podstawowej.

lub

2. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Komunikat Zastępcy Prezydenta, Pana Karola Sema, na
temat zmian w zasadach składania dokumentów przez rodziców podczas rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 dostępny do wglądu w zakładce AKTUALNOŚCI.

NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

UCHWAŁA NR 460/ 2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia:

uchwala_nr_460

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 stycznia 2020 r.:

Zarządzenie Prezydenta

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Zasady rekrutacji