Rekrutacja 2021/2022


REKRUTACJA 2021/2022

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia rozpoczyna się w marcu br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2015, 2016, 2017 i 2018

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – harmonogram naboru elektronicznego: