Rekrutacja 2022/2023


REKRUTACJA 2022/2023

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia rozpoczyna się w marcu br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2016, 2017, 2018 i 2019

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – harmonogram naboru elektronicznego: