REKRUTACJA 2023/2024

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia rozpoczyna się w marcu br.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – harmonogram naboru elektronicznego: