Ubezpieczenie dzieci

DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
UBEZPIECZONE SĄ W:

„TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A”

OD DNIA 01.09.2020 DO 31.08.2020

CENTRUM OBSŁUGI KILENTA:
502-308-308

Numer polisy niezbędny do zgłoszenia szkody z tytułu nieszczęśliwego wypadku znajduje się       u Dyrektora placówki. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A