ADRES
Przedszkole zlokalizowane jest w dwóch budynkach:
Radom, ul. Kilińskiego 20, ul. Kilińskiego 23

e-mail: poczta@pp4.radom.pl

www.przedszkolenr4radom

KONTAKT
Budynek ul. Kilińskiego 20: 48 362 39 48; 509 440 537
Budynek ul. Kilińskiego 23: 604 195 555

GODZINY OTWARCIA
6.00-18.00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bartłomiej Kida
e-mail: Bodo.radom@gmail.com