Sadzenie krokusów przed Urzędem Miejskim – grupa II