Dzień Chłopaka w Muzeum Wsi Radomskiej – grupa III