AKTUALNOŚCI

Drodzy Rodzice

Dyrektor Przedszkola serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 30.09.2021r. /czwartek/ o godzinie 16.00 w budynku przedszkola przy ul. Kilińskiego 20.

Serdecznie zapraszamy na ZEBRANIE ORGANIZACYJNE, które odbędzie się dla poszczególnych grup w niżej wymienionych terminach.

Na spotkanie z nauczycielkami prosimy o przyjście po jednym rodzicu od każdego dziecka. Na spotkanie nie przyprowadzamy dzieci. Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu. Obowiązują Państwa maseczki ochronne oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola. 

Grupa I SMERFY – 06.09.2021 (poniedziałek) godzina 16.00
Grupa II MISIE – 09.09.2021 (czwartek) godzina 17.00
Grupa III KRASNALE – 03.09.2021 (piątek) godzina 16.00
Grupa IV MOTYLKI – 08.09.2021 (środa) godzina 16.30
Grupa V ŻABKI – 07.09.2021 (wtorek) godzina 16.00
Grupa VI BIEDRONKI – 08.09.2021 (środa) godzina 16.00
Grupa VII  MORSKA KRAINA  – 09.09.2021 (czwartek) godzina 16.00
Grupa VIII  KRAINA FANTAZJI – 08.09.2021 (środa) godzina 16.00
Grupa IX TĘCZOWA KRAINA – 09.09.2021 (czwartek) godzina 16.00
Grupa X LEŚNA KRAINA  – 06.09.2021 (poniedziałek) godzina 16.00
Grupa XI MUCHOMORKI  – 06.09.2021 (poniedziałek) godzina 16.00 (budynek Kilińskiego 23)
Grupa XII SKRZATY – 03.09.2021 (piątek) godzina 16.00 (budynek Kilińskiego 23)
Grupa XIII KRÓLICZKI – 06.09.2021 (poniedziałek) ) godzina 16.30 (budynek Kilińskiego 23)
Grupa XIV SÓWKI – 07.09.2021 (środa) godzina 16.30 (budynek Kilińskiego 23)

Jak uzyskać dostęp do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia? 

Drodzy Rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola w roku szkolnym 2021/22.

Poniżej znajdziecie instrukcję umożliwiającą uzyskanie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia. Opisana w poradzie procedura umożliwia użytkownikowi utworzenie hasła dostępu do systemu podczas pierwszego logowania lub utworzenie nowego hasła w sytuacji gdy użytkownik zapomni swoje hasło dostępu.

Drodzy Rodzice!
Serdecznie Was witamy.
1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok przedszkolny 2021/2022.

Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej przedszkola lub w na portalu iPrzedszkole na tablicy ogłoszeń.

W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu Rodzice zobowiązani są do zapoznania się PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W RADOMIU w czasie epidemii COVID-19 (dostępną w zakładce – NASZE DOKUMENTY) oraz do wypełnienia oświadczeń i dostarczenia ich do placówki – załącznik nr 1, 2 oraz upoważnienie do odbioru dziecka.

PRZYBORNIK PRZEDSZKOLAKA

Drodzy Rodzice, prosimy o skompletowanie i dostarczenie w pierwszym tygodniu pobytu dziecka w przedszkolu podpisanych artykułów papierniczych oraz higienicznych:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że firma EZRA UKSW Sp. z o.o. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia uruchomiła w Radomiu Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w którym będziemy pracować zgodnie ze środowiskowym modelem opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.
Naszą misją jest wspieranie procesu zdrowienia dzieci oraz pomoc w rozwijaniu ich potencjału. Zawsze odbywa się to w oparciu o pracę z rodziną i jej siecią wsparcia społecznego, dlatego też naszą ofertę pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej kierujemy do dzieci i młodzieży zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi i trudnościami emocjonalnymi jak i do ich rodzin i środowiska, w którym żyją: szkoły, przedszkola, innych instytucji, których przedstawiciele uczestniczą w życiu rodziny.

Pacjenci mogą zgłaszać się do nas bez skierowania lekarskiego.
Ośrodek znajduje się przy ul. pl.Stare Miasto 1

Czynny jest w godzinach:
poniedziałek 10-18
wtorek 11-20
środa 8-16
czwartek 11-20
piątek 8-16

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 884 377 700.
Zależy nam, żeby z naszą ofertą dotrzeć do jak największej liczby osób, dlatego też prosimy Państwa o przekazanie tej informacji rodzicom i opiekunom prawnym.

Z wyrazami szacunku,

Martyna Urbańska
Koordynator poradni psychologicznej
dla dzieci i młodzieży w Radomiu

Wzór oświadczenia – prosimy o wypełnienie rodziców, których dotyczy powyższa informacja i dostarczenie dokumentu do przedszkola.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Dzieci w przedszkolu „uczą się” świata poprzez zabawę. „Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa (…).”

Zachęcajmy zatem dzieci do różnorodnych zabaw konstrukcyjnych, tematycznych, muzycznych, plastycznych, ruchowych oraz do czynności samoobsługowych, higienicznych, porządkowych; pielęgnujmy zabiegi kulturalne.

Równocześnie zachęcamy rodziców i dzieci w okresie zamknięcia placówki do korzystania z udostępnianych na stronie internetowej przedszkola  materiałów dydaktycznych wspierających wszechstronny rozwój dzieci, zgodne z podstawą programową.

Codzienne propozycje aktywności i zabaw/zadań umieszczane na stronie przedszkola /zakładka grupy/ możecie Państwo podzielić na części. Nie są to materiały obowiązkowe, ale jeżeli macie ochotę to zachęcamy do korzystania z nich.

DRODZY RODZICE

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia, Pani Katarzyny Kalinowskiej Dyrektor przedszkola został zobowiązany do przedstawienia Państwu PISMA DO RODZICÓW INFORMUJĄCEGO O ZASADACH USTALANIA PRZERWY WAKACYJNEJ oraz OŚWIADCZENIA, które każdy rodzic ma obowiązek wypełnić do dnia 29 stycznia br. i złożyć w przedszkolu.

Oświadczenie dostępne są w placówce oraz do pobrania poniżej.

Zachęcamy także do zapoznania się z pismem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu skierowanym do Rodziców:

ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH I PAPIERNICZYCH
Szanowni Państwo, kochane dzieci, nie raz pokazaliście, że Wasze serca są ogromne i wrażliwe.
Pragniemy Państwa zachęcić do wsparcia zbiórki na rzecz STOWARZYSZENIA CENTRUM „ARKA” W RADOMIU.
W przedszkolu (w obu budynkach) przy drzwiach wejściowych znajdują się pojemniki, do których dzieci mogą składać artykuły szkolne i papiernicze. DZIĘKUJEMY!!!

.

XXI EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ
„GÓRA GROSZA”

GÓRA GROSZA- w naszym przedszkolu rozpoczynamy charytatywną akcję „Góra Grosza”. W tym roku jest to już XXI edycja akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Nasz Dom/ Our Home Association

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin.

Monety będzie można wrzucać do oznaczonych pojemników. Każda grupa będzie miała swój pojemnik w sali.

Wierzymy, że dzieci w naszym przedszkolu  włączą się do akcji !
„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”
Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na PRZEDSZKOLNY BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, który odbędzie się na sali ,, Małego Artysty”(grupy nie będą łączone, każda grupa będzie bawiła się na balu w wyznaczonym terminie, sala będzie wietrzona i dezynfekowana po każdej grupie).

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy Was do odwiedzania zakładki GRUPY, gdzie na bieżąco zamieszczana będzie PLANOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ na aktualny tydzień dla poszczególnych grup.

Nauczycielki oddziałów

UWAGA RODZICE!

1. Odpis nieobecności z miesiąca marca dla dzieci które nie uczęszczały do przedszkola w okresie pandemii jest odliczony od naliczeń za miesiąc wrzesień.
2. Dla dzieci które korzystały z opieki w okresie wakacji odpisy były rozliczane na bieżąco.
3. Dzieci 6-letnie wnoszą tylko opłatę za wyżywienie. W związku z tym odpisy za ubiegły rok szkolny z opłaty „pobyt stały” zostały przeksięgowane na opłatę „wyżywienie” w miesiącu wrześniu.
4. Jeżeli któraś z opłat wykazana jest jako kwota ujemna, będzie ona zwrócona na konto rodzica.

W razie jakichkolwiek wątpliwości przed dokonaniem przelewu  prosimy  o kontakt z Przedszkolem.

UWAGA RODZICE!

Odpisy, dla dzieci, które ukończyły edukację w przedszkolu  z ubiegłego roku szkolnego będą zwrócone na konto rodzica. W związku z powyższym rodzice, którzy jeszcze nie podali numeru konta proszeni są o wypełnienie odpowiedniego druku:

Szanowni Państwo

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego .

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi . Link do wytycznych:

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS

Z wyrazami szacunku
M. Jaskólska Dyrektor PP4

ZEBRANIE Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2020/2021

Serdecznie zapraszamy na ZEBRANIE ORGANIZACYJNE, które odbędzie się dla poszczególnych grup w niżej wymienionych terminach.

Na spotkanie z nauczycielkami prosimy o przyjście po jednym rodzicu od każdego dziecka. Na spotkanie nie przyprowadzamy dzieci. Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu. Obowiązują Państwa maseczki ochronne oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola. 

Grupa I SMERFY – 07.09.2020 (poniedziałek) godzina 16.00 (sala Małego Artysty)
Grupa II MISIE – 08.09.2020 (wtorek) godzina 16.30 (sala Małego Artysty)

Grupa III KRASNALE – 08.09.2020 (wtorek) godzina 16.00 (sala Krasnali)
Grupa IV MOTYLKI – 04.09.2020 (piątek) godzina 17.00
Grupa V ŻABKI – 09.09.2020 (środa) godzina 16.30 (sala Małego Artysty)
Grupa VI BIEDRONKI – 07.09.2020 (poniedziałek) godzina 16.30 (sala Biedronek)
Grupa VII  MORSKA KRAINA  – 09.09.2020 (środa) godzina 16.00 (sala Morska Kraina)
Grupa VIII  KRAINA FANTAZJI – 14.09.2020 (poniedziałek) godzina 16.00 (sala Kraina Fantazji)
Grupa IX TĘCZOWA KRAINA – 10.09.2020 (czwartek) godzina 16.00 (sala Małego Artysty)

Grupa X LEŚNA KRAINA  – 04.09.2020 (piątek) godzina 16.00 (sala Małego Artysty)
Grupa XI MUCHOMORKI  – 07.09.2020 (poniedziałek) godzina 16.00 (budynek Kilińskiego 23)
Grupa XII SKRZATY – 10.09.2020 (czwartek) godzina 16.00 (budynek Kilińskiego 23)
Grupa XIII WIEWIÓRKI – 08.09.2020 (wtorek) godzina 16.30 (budynek Kilińskiego 23)
Grupa XIV JEŻYKI – 09.09.2020 (środa) godzina 16.30 (budynek Kilińskiego 23)